Om oss

Vår företagsidé är att vara den personliga partnern i frågor gällande alkohol, droger och medarbetarutbildning. Vi har lång erfarenhet att stödja individer och grupper i förändringsprocesser och vårt varumärke bygger på att leverera på absolut högsta nivå när det gäller kompetens och personligt engagemang.

Värdegrund

Att beskriva vår värdegrund är enkelt. Vi som arbetar i företaget har under väldigt många år levt och praktiserat det som är vår värdegrund. Det är först i tillämpning som etiska principer blir levande och starka. Att tillämpa etiska principer bidrar till att förändra beteenden och attityder. 

När tillämpning sker över en längre tid så blir individen sin inre etik. 

Vi följer en uppsättning principer som vi försöker tillämpa i vårt dagliga liv och i våra angelägenheter. Vi är rollmodeller, det vill säga att vi lever själva som vi lär. Det är en ständig process i växande. Det betyder inte att vi är felfria. Men vi strävar efter att möta andra människors i dialog, öppenhet och ärlighet.

Vi väljer även våra samarbetspartners med omsorg - det är viktigt för oss att det finns en helhet. 


Midnatt råder, tyst det är i husen

En föreläsning av och med Benny Haag och B Robert Andersson om tystnadskultur och dess, i många fall, förödande konsekvenser. En berättelse om dysfunktionalitet i familjen, som i Bennys och Roberts fall ledde till svår missbruksproblematik. Om att lägga locket på och inte prata om det där som känns, går på djupet och gör ont. En föreläsning om att glänta på det där som varit fördolt, instängt och förträngt och att förändring, på riktigt, faktiskt går att uppnå.

Det är möjligt. Ingen är dömd. DET ÄR MÖJLIGT!
Vill du anlita oss för vår föreläsning om tystnadskultur, kontakta gärna oss.

"Midnatt råder tyst det är i husen... En gripande föreläsning med ett otroligt starkt budskap som berörde från början till slut.
Kvällen gav förutom starka känsloupplevelser, en rad konkreta verktyg att använda sig av samt en boost med mod att börja våga prata om de tysta som råder."

Angelica

"Benny och Robert tippar inte fram på tårna. De klampar in med skorna på och ger en röst åt dem som levt i tystnad. Om vi vågar lyssna, ta in och begrunda, om vi vågar stå kvar när det blir obekvämt - har vi tänt ljus i mörkret för de utsatta och banat en väg för deras röster som längtar efter att bli hörda. Med värme och kärlek berättar Robert och Benny om det som är allra mörkast, utan omskrivningar eller förklädda ord. Om hur vi alla kan ta ansvar genom att bidra till ett öppet och tillåtande samtalsklimat, som släpper ut de stumma barnen som bär en hel barndom av skrik i sitt bröst."

Malva

Vårt miljöarbete

Vertikal Utveckling anser det som självklart och nödvändigt att delta och aktivt påverka miljöarbetet så att näst kommande generationer ska kunna uppleva och ha en sund och positiv miljö. Vi vill bidra till en högre medvetenhet inom det egna företaget och mot våra partners som vi dagligen möter. Medvetenheten ska sedan omsättas i praktiska handlingar i syfte att använda miljövänliga produkter.

Vi ska bedriva ett målinriktat samt praktiskt miljöarbete, följa de lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förändring. Miljömedvetenheten hos Vertikal Utveckling ska vara hög och därigenom ska de dagliga arbetsrutinerna kontinuerligt påverkas.