Om oss

Vår företagsidé är att vara den personliga partnern i frågor gällande alkohol, droger och medarbetarutbildning. Vi har lång erfarenhet att stödja individer och grupper i förändringsprocesser och vårt varumärke bygger på att leverera på absolut högsta nivå när det gäller kompetens och personligt engagemang.

Värdegrund

Att beskriva vår värdegrund är enkelt. Vi som arbetar i företaget har under väldigt många år levt och praktiserat det som är vår värdegrund. Det är först i tillämpning som etiska principer blir levande och starka. Att tillämpa etiska principer bidrar till att förändra beteenden och attityder. 

När tillämpning sker över en längre tid så blir individen sin inre etik. 

Vi följer en uppsättning principer som vi försöker tillämpa i vårt dagliga liv och i våra angelägenheter. Vi är rollmodeller, det vill säga att vi lever själva som vi lär. Det är en ständig process i växande. Det betyder inte att vi är felfria. Men vi strävar efter att möta andra människors i dialog, öppenhet och ärlighet.

Vi väljer även våra samarbetspartners med omsorg - det är viktigt för oss att det finns en helhet. 

Vårt miljöarbete

Vertikal Utveckling anser det som självklart och nödvändigt att delta och aktivt påverka miljöarbetet så att näst kommande generationer ska kunna uppleva och ha en sund och positiv miljö. Vi vill bidra till en högre medvetenhet inom det egna företaget och mot våra partners som vi dagligen möter. Medvetenheten ska sedan omsättas i praktiska handlingar i syfte att använda miljövänliga produkter.

Vi ska bedriva ett målinriktat samt praktiskt miljöarbete, följa de lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förändring. Miljömedvetenheten hos Vertikal Utveckling ska vara hög och därigenom ska de dagliga arbetsrutinerna kontinuerligt påverkas.