Har du en medarbetare som dricker för mycket eller tar andra droger? Behöver ni samarbetspartners för att adressera dessa frågor? Vi vet att dessa frågor är ofta svåra att adressera och att det ofta finns skam och andra svårigheter kring ämnet. Vi på Vertikal har mer än 35 års erfarenhet att arbeta med företag förebyggande, motiverande och med stödprogram.

Vi är ett tjänsteföretag med fokus på förändringsarbete, handledning, grupputveckling, terapi och utbildning

Vår företagsidé är att vara den personliga partnern i frågor gällande alkohol, droger och medarbetarutbildning. Vi har lång erfarenhet att stödja individer och grupper i förändringsprocesser och vårt varumärke bygger på att leverera på absolut högsta nivå när det gäller kompetens och personligt engagemang. Vi utmanar med innehåll som få kan konkurrerar med.

Vi arbetar i flera fält och handleder företag, kommuner, landsting och idrottslag. Vi finns även i flertalet utbildningar. Vi finns i Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Bålsta och Norrköping - med hela Sverige som arbetsplats. 

Vi garanterar våra partners kompetens och etik samt ett stort engagemang för de uppdrag vi tar oss an

Vertikal Utveckling sker från ett stadie till nästa. Horisontell utveckling är att förbättras och utvecklas på något inom sina nuvarande ramar. Man lär sig en ny färdighet eller blir bättre på att hantera de problem som upplevs viktiga.

Vertikal Utveckling innebär att man utvecklar hela sitt meningsskapande, ifrågasätter och ser utanför sina egna referensramar, med helt nya perspektiv och ser sig själv på ett nytt sätt.

Vertikal Utveckling innebär att utforska sig själv.

Hör av dig till oss