Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling hos Vertikal Utveckling Stockholm - Bålsta

Vill du utvecklas som ledare och ta ditt ledarskap till nästa nivå?

Vi vänder oss till dig som arbetar i ledande position och som är intresserad av att fördjupa och utveckla ditt personliga ledarskap. Vertikal Utveckling är ett viktigt ledord i alla våra utbildningar, handledningsprocesser och grupputvecklingsprocesser. Det innebär i korthet att utforska sig själv, ifrågasätta, att se utanför sina etablerade referensramar och på så vis hitta nya perspektiv på sig själv och sin omgivning.

Områden som vi går in i är: grupputveckling, ledarskapets hörnstenar, kommunikation och feedback, självbild, konflikthantering, beteendeförändring, att skapa värdegrunder. Handledningen/utbildningen baseras på gestaltmetodik och innebär en upplevelsebaserad och processinriktad personlig utveckling. Vi arbetar med varje deltagares individuella målsättning och vilja till förändring. Teori varvas med praktiska övningar.

 

Fler datum för kursstart uppdateras

För mer info och anmälan:
Kostnad för kursen 29 500 kr per deltagare inklusive helpension.
Anmälan är bindande.

Kursansvarig är och B Robert Andersson samt gästföreläsare.

Från deltagare Kursdeltagare Ledrskapsutveckling:

"Jag har gått VU:s utbildning i ledarskapsutveckling. De olika delmomenten går att läsa om på annan plats, men det verkligt intressanta för mig är att den röda tråden i denna processutbildning är: "du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra". Det ses följaktligen både "inåt och utåt". Mycket viktigt! För resten av mitt liv, när jag träffar deltagarna, kommer jag att stanna upp och undra hur det är, hur det går, hur de mår. Som en riktigt bra ledare, på ett genuint sätt, gör när han eller hon träffar sina medarbetare. Jag rekommenderar verkligen den här utbildningen. Den har gett mig lärdomar för livet."