Grundkurs Gestaltterapi

Vertikal Utveckling genomför en grundkurs i Gestaltterapi som pågår under 2 terminer med fyra fysiska träffar samt digitalt inslag.
 
Utbildning är framtagen för att passa dig som arbetar inom psykosocialt arbete och som har en grundkurs i psykosocialt arbete. Syftet med utbildningen är att få tillgång till verksamma tekniker och bredda sin redan befintliga kompetens som kopplas till gestalt. Utbildningen lägger även fokus på den personliga utvecklingen.


UTBILDNINGEN ger grunder och introduktion i Gestaltterapin som verktyg i den terapeutiska processen.
Teori varvas med upplevelsebaserade inslag. Eleverna tränas i färdigheter inom ramen för utbildningens målområden. Fokus är människosyn, existentialism, fenomenologin, kommunikation, kroppsmedvetenhet, gränser och polaritet.

Kurslitteratur är delvis på engelska och kursledare är B Robert Andersson samt konsulter utifrån olika ämnesområden.

Datum för utbildning:
31 maj 2024
23 augusti 2024
27 september 2024
25 oktober 2024

Modulerna startar fredag 09.00, avslutas 14.00 söndag. Modulerna är således alltid tre dagar.
Digital grupp mellan kurstillfällen där litteratur och sin personliga process adresseras.


Kostnad:
28 000 kr exklusive moms.
28 000 kr inklusive moms för privatpersoner.

Räntefri delbetalning ordnas.
Det som ingår i kursavgiften är övernattning, frukost, fika och lunch.

Vertikal Utveckling i Bålsta, Stockholmsvägen 15

Anmälan till:
robert@vertikalutveckling.nu

  • Kursledare B Robert Andersson