Behandlare Utbildning Grund (Behandlingsassistent)

Nästa Kursstart; 16 augusti 2024

Processinriktad 1 årig utbildning till Behandlare (behandlingsassistent) med 
12-stegs inriktning. Samt behörighet att bedriva program Kriminalitet som livsstil. Med några av landets främsta utbildare inom deras ämnesområden. Utbildningen är utmärkt som grund för de som vill läsa vidare till Beroendeterapeut - Alkohol & Drogterapeut.
Utbildningen är även lämplig för HR ansvariga som vill fördjupa sig i ämnesområden.


I Bålsta Håbo kommun - Nära Stockholm och Uppsala

Kursinnehåll:

Utbildningens inriktning är 12-Stegsbehandling uppbyggd kring professionalisering av Anonyma Alkoholisters steg och traditioner. Alla avsnitt vilar på denna behandlingsfilosofi.

 • 12 stegsfilosofi
 • Grupputveckling
 • Beroendekunskap
 • Diagnos
 • Screening
 • Tillfrisknande
 • Återfallsprevention
 • Familjen som system
 • Medberoende
 • Feedback
 • Kommunikation
 • Nationella riktlinjer
 • Kriminalitet som livsstil - Grund och Metod
 • Behandlingsmetoder
 • Sexuella Övergrepp
 • Våld
 • Skam
 • Sorg
 • Affektteori
 • Intervention
 • Audit/Dudit samt Alcohol-E
 • KBT

Kursens genomförande

Grunden till utbildningen utgörs av 8 stycken tre dagars kurstillfällen/moduler med helpension i våra utbildningslokaler i Bålsta - Håbo utanför Stockholm. Mellan dessa träffar ligger självstudier med examinationsuppgifter, bokrapporter och inlämningsuppgifter samt videolänkade föreläsningar.

Utbildningens upplägg medger heltidsarbete under utbildningstiden. Studier även kvällstid under modulerna.

I utbildningen ingår 160 timmars praktik. Kursdeltagarna kan själva ordna med praktik, men vi i kursledningen kan även hjälpa till med att ordna praktikplats. Praktikplatsen individanpassas och ska vara godkänd av kursledningen. Examinationsarbete kring praktik genomförs och redovisas muntligt och skriftligt.

I utbildning krävs mins 14 timmars egen utbildningsterapi. För de som har ett eget beroende krävs mins 2 års tillfrisknade vid kursstarten. Intervjuer sker med alla som ansöker och dessa genomförs i Bålsta - detta är ett ansökningskrav.

Utbildare - Lärare

B Robert Andersson, Björn Sundberg, Pernilla Andersson mfl.

Externa konsulter vid vissa teman. Denna utbildning ligger som grund även för de som vill läsa vidare till Beroendeterapeut - Alkohol & Drogterapeut.

Utbildningen har rullande intag.
Pris: 55 000 kr exkl. litteratur och egen utbildningsterapi.

Helpension ingår

Delbetalning är möjlig.


För intresseanmälan - använd formuläret nedan.

Intresseanmälan

B Robert

Omdöme deltagare Behandlingsassistentutbildningen hos Vertikal Utveckling
 
Min sammanfattande personliga lärdom summerat i en mening. 
”Enda sättet om du har en längtan efter att hjälpa andra är att först börja läka dina egna sår.”

Jag började utbildningen trodde jag att jag hade hyfsad koll på mitt eget mående, tankar och känslor.  Och påsätt och vis var det sant. Jag hade stenkoll på hur jag  med olika strategier, attityder och sysselsättningar kunde i ”bästa” (värsta) fall hålla dem helt borta. Jag spred råd och tips generöst runt mig, även till de som inte efterfrågat några råd. Jag var beroende av andra, deras gillande, reaktioner och bekräftelser och utelämnad till det som skedde runt mig för inte väcka det obehag eller olust jag kände inuti. 

Jag trodde att ta hand om sig själv var att unna mig saker som en påse godis, ett glas vin eller en dyr tröja. 
Idag är det som ett nytt liv öppnar sig. Tack vare kunskap och förståelse för olika mekanismer och faktorer som format mig och mitt känsloliv, mina beslut och hur jag i vilsenhet och okunskap upprepat mönster som en följd av obearbetade känslor och trauman. 
Idag vet jag varför jag varför jag har varit i traumarepetition och jag har nu friheten att bryta mönstret som skadat mig och andra genom att bearbeta det som varit oförlöst och känslomässigt. Jag behöver inte längre bränna ut mig med trasiga relationer, flykt och ångest.

Jag vet idag att Det finns inget meningsfullt i att ha vuxit upp i dysfunktion men jag kan efter bearbetning se saker från ett vidare perspektiv och välja förlåtelse, jag kan välja att älska och ta hand om mig själv, finnas för barn och vänner på ett sunt sätt. Jag behöver inte vara den andra förväntar sig, världens överlevnad hänger inte på mig, jag kan dessutom välja säga ”jag vill inte ” eller till och med uttrycka en önskan om att ”jag vill.” Detta var inte möjligt innan jag blev fri från mitt medberoende. 
Jag är inte klar, jag tror att detta är ett livslångt uppvaknade. Men jag samlar redskap att se mina behov och ta hand om dom, förändra det som inte fungerar för mig och metoder för hur jag kan arbeta med min rädsla och skam. 
Jag ser också hur jag kan på ett sunt sätt vara till hjälp för andra i framtiden, inte bara på grund av min egna självupplevda erfarenhet, den är viktig men räcker inte för hjälpa någon. Jag vet idag att egna obearbetade händelser och känslor kan göra mer skada på andra än faktiskt hjälpa, men med egenbehandlingen, gruppens samlade erfarenheter, kunskapen, teknikerna och teorierna kan jag utvecklas, förstå mig själv, utveckla min lyhördhet, etik, teori och professionalitet för sen använda den samlade kunskapen till att hjälpa andra till läkande. 
Det är en stark känsla!

Det jag uppskattar mest i min utbildning är den kärleksfulla miljön och höga tillgängligheten hos våra föreläsare och mentorer/handledare. Alla har hög etik, de bevisar sin trovärdighet och kompetens och delar gärna med sig av bred och lång erfarenhet. När vi träffas finns det utrymme för stort allvar men även humor och goda skratt. Det har runnit många tårar under detta år, bröstet har värkt, magen krampat och kinderna blossat. Allt detta har varit smärtsamt men nödvändigt. Men jag har alltid kunnat känna mig trygg och accepterad. 
Det enda jag kan önska att jag varit redo för detta tidigare. 

Tack för allt!
Jonna F