Vertikal Utveckling Ungdomslyftet

Ungdomslyftet

På Ungdomslyftet tar vi emot pojkar som är 15–19 år gamla, ifrån hela landet. Vi är utrustade med spetskompetens inom behandling av ungdomar som uppvisar sexuell beteendeproblematik och i kombination med kriminalitet och/eller missbruk samt neuropsykiatrisk problematik. Varje individ är unik och kommer med sin egen historia, vilket vi bemöter genom att utforma individanpassade behandlingsplaner utifrån de metoder som vi kan erbjuda.

Ungdomslyftet arbetar utifrån ungdomens samtliga behovsområden enligt BBIC- alltifrån kartläggning, behandling till utslussning och eftervård. Ungdomslyftet arbetar för utveckling, förändring och vägen till ett självständigt liv. Ungdomslyftet ledord är kvalitet, delaktighet, professionalism och empati.

Målet med vistelsen är att ungdomens skyddsfaktorer skall stärkas, riskfaktorerna minimeras och ungdomens självständighet utvecklas.

 

Ungdomslyftet 

Kan erbjuda Utsluss behandling och eftervårdsbehandling. Ungdomslyftet har tillgång att erbjuda alla uppdragsgivarna till möjligheten att ungdomen, kan få genomgå en tand- och hälsoundersökning hos oss!

Individuell Behandling

Varje ungdom som skrivs in hos oss ska ha en individuellt utformad behandlingsplan som syftar till att tillgodose alla behov. Processen börjar, där ungdomen befinner sig vid inskrivningen därmed arbetar vi med behandlingen framåt, steg för steg. Personalen på Ungdomslyftet har kompetens inom flertals behandlingsinsatser som bedrivs inom boendets verksamhet. Vid behov av ytterligare insatser har vi även möjlighet att ta in externa resurser tex psykologer eller sjuksköterskor samt olika terapeutiska terapeuter med inriktande arbete mot verksamheten. Utöver dessa insatser använder vi oss av riskbedömningsverktygen, såsom ADAD, PIKT för  kartläggning av ungdomen och kan även revidera befintliga riskbedömningar.

 

Kvalitetsäkring

Ungdomslyftet vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar.

Skandinavisk sjukvårdsinformation (SSIL) utför kvalitetsindex genom intervjuer med våra uppdragsgivare och klienter som utvärderar vår verksamhet utifrån deras erfarenheter av oss som uppdragstagare. Denna utvärdering ligger till grund för förbättring och utveckling av verksamheterna och utgör därmed en viktig del av kvalitetsarbetet hos Ungdomslyftet. För att ta del av SSIL:s utvärderingar och rapporter om Ungdomslyftet, vänligen besök www.ssil.se.
Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i vårt journalsystem.

Behandling/Insatsmöjligheter

Enskilda behandlingsinsatser: 

 • ADL - Miljöterapi 
 • Missbruksbehandling
 • Kriminalitet som livsstil 
 • ADDAD/CRA 
 • ÅP - Programmet
 • Terapeutiska samtals insatser
 • MI - Motiverande samtal 
 • Enskilda samtals sessioner
 • Övergreppsspecifik samtalsbehandling
 • Sex och samlevnad, sexualkunskap
 • KBT - inriktning missbruk/övergrepp
 • Alkohol och drogterapeut
 • Sorgbearbetning 
 • Meditation 

Medi Yoga

 • Familjebehandling/anhörig behandling 
 • Aktiv fritid (strukturerad idrott/frilufts/fysträning).

 

Skolgång 

Ungdomslyftet har samverkar med lokala skolor för att kunna underlätta för ungdomen att studera.

Personalkompetens

Vår personal har hög kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom: missbruk/kriminalitet, psykisk ohälsa och övergreppsproblematik samt Neuropsykiatriska problematik. Som personal på Ungdomslyftet innebär det att man i den dagliga verksamheten ska upprätthålla struktur, vara en god förebild och ett stöd för de placerade ungdomarna och för sina kollegor.

Kvalitetssäkringsarbetet

Vi på Ungdomslyftet efterlever 
IVO författningar gällande tillsyn över hälso- och sjukvårdsverksamheter och socialtjänstens verksamheter. Man kan även vända sig till IVO vid klagomål, synpunkter och avvikelser, exempelvis vid anmälan av Lex Sarah.
Ungdomslyftet efterlever också socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Utveckling: 

Vi uppdaterar oss ständigt med aktuell forskning och vidareutbildningar. Vår personalgrupp jobbar fortlöpande utefter att hålla en god kvalitet i vårt arbete.