Uppdragsutbildning

Vi tackar för förtrondet att genomföra uppdragsutbildning tillsammans med Russinbacken HVB. Under 1 års tid utbildar vi inom våra ämnesområden.