Ledarskaps Utveckling

2020-03-14

Då var ledarskapskursen till ända för denna gång. Verkligen hedersamt att få möta dessa drivna kursdeltagare med mycket mod och sårbarhet. 

Väl genomfört och ett stort tack till alla lärare och kursdeltagare.

Nästa kurs för Ledarskapsutveckling lanseras inom kort på hemsidan.