Kriminalitet som livsstil

Från och med september 2020 kommer stiftelsen att bara ha en mentor för alla kriminalitetsprogram. De som idag har en annan mentor ska i fortsättningen hålla kontakt med B Robert Andersson. Alla nya program kommer i framtiden att ha Robert som mentor.

Programmen ska kontakta mentorn så fort man skaffat sig en licens för att bedriva programmen. Där gör man upp hur fortsättningen ska se ut. En tumregel är att kontakta mentorn en gång i månaden för att rapportera.

Innan programmen startar måste man gå igenom planeringen med Robert. Förutom den vanliga rapporteringen månatligen skickar man första årets utvärdering av sessionerna till Robert. Dessa blanketter finns i alla manualer.  Man kan förstås också kontakta Robert däremellan och diskutera frågor som uppkommit.

Obs! Den rapportering som sker kvartalsvis i form av rapportblad och kvalitetsintervjuer efter genomgångna program ska även fortsättningsvis skickas till Tina Eriksson Petrovski tina@stiftkrim.se, Ringvägen 13, 614 32 Söderköping. 

Kontaktuppgifter till Robert:

 mentor@stiftkrim.se

Tel 073 945 05 22

www.stiftkrim.se