Sexuella övergrepp utbildning

Vi har kurser i TSÖ - Tidiga sexuella övergrepp

Utbildning samt program som kan implementeras i er verksamhet. Alternativt att våra konsulter driver program på plats eller på Vertikal Utvecklings mottagning. 

Vertikal Utveckling har under många år arbetat med tidiga sexuella övergrepp.

Vertikal Utveckling har specialutbildad personal med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp som en behandling integrerat med beroendebehandling.

Erfarenhet visar att det behövs mer punktinsatser i denna problematik, därför har vi utvecklat ett program, där vi processinriktat arbetar med tidiga sexuella övergrepp.

Utbildningsinnehåll: Teori varvas med metod. Att våga se det som hände, följder av övergrepp, sorg bearbetning, gränssättning och skam.

Små barn utsätts ibland för sexuella övergrepp. Många gånger är förövaren någon närstående. Övergreppen pågår år efter år och barnet bär på hemligheten som en mörk skugga i sitt inre.

Dessa barn växer upp till män och kvinnor vars liv i mer eller mindre utsträckning har kommit att påverkas av det som hände i barndomen. De har på olika sätt försökt att fly undan från händelser de helst velat glömma. Många har sökt sig till droger och hamnat i ett beroende. Andra lever med psykisk ohälsa eller smärttillstånd som en följd av svåra upplevelser tidigt i livet.

Dessa barndomstrauman har tyvärr ofta förbisetts i behandlingssammanhang och många behandlare känner sig också osäkra inför problematiken. Det är dock svårt för våra klienter att bli och förbli drogfri/smärtfria/ångestfria utan att ha gjort upp med dessa erfarenheter.

Nästa kurs: Kontakta oss för mer information
Pris: 8 900 kr
Utbildare: B Robert Andersson