Kriminalitet - Föreläsning

B Robert Andersson levererar en föreläsning som är unik i sitt slag. Det finns få med den bredd och erfarenhet som han besitter i ämnet.

Föreläsningarna och utbildningarna i ämnet finns i olika former.

B Robert varvar aktuell forskning, teoretisk kunskap med erfarenhet av möten med otaliga klienter - ungdomar, vuxna män och kvinnor samt anhöriga.

Den kriminella världsbilden

Kriminella tankemönster

Drivkrafter

Faktorer som vidmakthåller kriminalitet

Utveckling mot en kriminell livsstil

Bemötande

Gängkriminalitet

Med mera

"Jag har arbetat tillsammans med Robert under flera år och han tillhör en av de främsta föreläsarna och utbildarna i landet inom sina områden. Jag har också mött många av de före detta klienter han haft och som alla vittnar om hans ovanligt stora förmåga att möta, lyssna och hjälpa till förändring. Den enda brist jag kan finna hos Robert är hans oförmåga att klona sig så att vi kunde få fler handledare, behandlare och utbildare som han."

Gunnar Bergström - Pedagogkonsult