Fördjupningskurs i samtal

Metod och träning samt teori kring det svåra samtalet vid skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och spel.

Utbildningen är skräddarsydd för dig i ledande position eller för dig som arbetar med HR. Allt för att ge dig ökad trygghet i att möta individer i organisationen.

Innehåll:

  • Genomgång av skadligt bruk
  • Vad är chefens roll
  • Grunderna i arbetsrätt
  • Samtalsmetodik som grundar sig på MI - Motiverande intervju
  • Bemötande
  • Återvändsgränder
  • Vad krävs för det naturliga samtalet
  • Samtalsträning och rollspel