Vuxna barn

Vuxna Barn programmet vänder sig till dig som har växt upp med mönster som upplevs som ohanterliga. Det kan handla om att det fanns alkoholism, kemiskt beroende eller psykisk ohälsa i din ursprungsfamilj eller i den miljö du växte upp i.

Ansatsen sker tryggt i grupp med andra och med våra erfarna handledare i ämnet. Vi arbetar med teman som skam, övergrepp, medberoende, gränssättning, förlusthantering och traumabearbetning.

Våra handledare arbetar multimodalt vilket innebär att vi närmar oss ämnet med flera olika metoder. 12 stegs programmet ligger som grund och är även den naturliga fortsättningen för de flesta av våra deltagare efter veckan. Vuxna Barn lämpar sig för dig som är helt i början av processen att bearbeta dina barndomsupplevelser men även för dig som har påbörjat och vill ha en fördjupning och större förståelse för dina mönster och kontaktstilar. Vi arbetar även med gestaltterapi som metodik vilket innebär att fokus ligger på att få fullborda avbrutna processer. Just gestalt i kombination med 12 stegsprogrammet har visat sig vara en effektiv och verkningsfull kombination i mötet med sig själv och mötet med sig själv som barn. Den är mer undersökande och icke konfrontativ.

Varje deltagare får upprätta ett kontrakt kring sina teman. Handledarna hjälper till med. Vi arbetar upplevelsebaserat med fenomenologin samt med föreläsningar, gruppövningar, individuella uppgifter, bild, musik, guidade meditationer och filmvisning. 

Många deltagare i Vuxna Barn kan vittna om att delta i denna process verkligen kan förändra livet. Nya perspektiv, nya verktyg samt en upplevelse att bli mer fri.

Det som är skillnaden på våra Vuxna Barn - Gruppterapi veckor i jämförelse med andra är att vi fokuserar på mindre grupper. Vi anser att det är viktigt att det finns utrymme för var och en som kommer till oss att få individuell vägledning.

Terapeut och handledare för Vuxna Barn är Robert. Det går att läsa mer om Robert här.  Under vissa pass kommer övriga medarbetare vid Vertikal Utveckling handleda.

I vårt pris 5 500 kronor ingår alla måltider och övernattning och det går som privatperson att dela upp betalningen. Moms tillkommer för företag

För anmälan maila pernilla@vertikalutveckling.nu  Tfn 076-0500522

Från några av våra deltagare i Vuxna Barn hos Vertikal Utveckling:

 • "Vuxna Barn veckan har varit en vändpunkt för mig. Professionellt och strukturerat upplägg. Min egen process och gruppens process har gett mig nya verktyg och ett nytt sätt att ta mig an mina utmaningar i livet."
  Deltagare Vuxna Barn

 • "Vuxna Barn veckan har för mig betytt ett genombrott i mitt tillfrisknande efter många år i 12-stegs programmet. Genom att få gå på djupet tillbaka till min barndom och hämta den lilla sårade varelsen till den vuxne personen, har jag hittat mig för att kunna vara hel som person och medmänniska."
  Deltagare Vuxna Barn

 • "Tack Robert och Mira. Min upplevelse har varit fantastisk. Jag har fått djupare förståelse och insikt i bakomliggande orsaker till mitt beteende. Jag har under veckan känt sådan trygghet att mitt sinne kunnat vara öppet och kunnat "ta in" processer, teori, gestaltterapi. Denna vecka har tänt en gnista i mig att handla, att en gång för alla ta, rensa bort allt damm och allt smuts så jag en dag kan bli fri och hjälpa andra."
  Deltagare VB

 • "Min upplevelse av Vuxna Barn på Vertikal och Biskops Arnö är att det är en väldigt vacker plats. Rikligt med ro för själen. Gruppen har varit fantastiskt med tung process och även mycket roligt. Gestaltövningarna i terapin var väldigt berörande för mig personligt. Jag känner min kropp invärtes och fått så många nya insikter. Allt har varit väldigt toppen!!"
  Deltagare VB

 • "Det lugn jag har funnit i mig själv under denna vecka är magiskt. Jag är i kontakt med mig själv och mina känslor och vågar för första gången i mitt liv vara mig själv."
  Deltagare VB

 • "Transformerande vecka genom sårbarhet och kärlek - glädje och sorg. Smärtan är mer hanterbar än tidigare. Djupare kontakt med min Högre Kraft. Barnet i mig är en fin del av mig."
  Deltagare Vuxna Barn

Intresseanmälan Vuxna Barnvecka