Traumabearbetning

Vertikal Utveckling arbetar med trauma bearbetning. Vi jobbar utifrån gestaltmetodik och har även Lifespan Integration som metod.

Läs mer om Lifespan Integration här.