Tjänster hos Vertikal Utveckling

Alla Alkohol & Beroende Handledning Mental Coachning Terapi
Stöd för anhöriga Program för Anhöriga i Sundsvall: I Birsta utanför Sundsvall så har vi stödgrupp...
Eftervård För de klienter som genomfört behandling som behöver eftervård i Stockholm -...
Stödprogram Våra stödprogram har en individuell prägling. Dels sker ansatsen individuellt men även...
Stödavtal - Företagshälsa Teckna Stödavtal med oss Förebyggande arbete med alkohol - drog - läkemedel -...
Öppen insats - Stödprogram Öppen insats och Stödprogram Vi bedriver vårt Stödprogram i våra lokaler Bålsta, Stockholm...