Stödprogram

Våra stödprogram har en individuell prägling. Dels sker ansatsen individuellt men även i grupp med andra. Vårt löfte i våra stödprogram är att några av Sveriges mest erfarna och uppskattade handledare guidar i process av nya insikter, verktyg och kunskaper.

Vi arbetar med motivation, förebyggande samt vidmakthållande. Vi använder även den moderna tekniken som ytterligare stöd för den som har det behovet. Vårt vanligaste grundprogram för stöd är i tid 7 veckor/35 dagar vidare till uppföljning/vidmakthållande upp till 1 år efter fullbordat stödprogram/kursprogram.

Vi arbetar även med andra lösningar i omfattning av tid. Det kan handla om att arbeta vissa dagar i veckan samtidigt som deltagande i programmet. Det är den nya tidens bemötande av deltagare framför allt från företag.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!