Stödavtal - Företagshälsa

Teckna Stödavtal med oss

Förebyggande arbete med alkohol - drog - läkemedel - spel och sexmissbruk.

Vertikal Utveckling har mer än 20 års erfarenhet att arbeta med beroendeproblematik och högrisk konsumtion. Dels som företagspartner men även som ansvarig för stödprogram och handledning och utbildning.

Stödavtal omfattar tre delar:

  • Råd och stöd för företagsledning.
  • Stöd och insatser för enskild.
  • Utbildning och föreläsningar.

Råd och stöd för företagsledning

Konsultation för företagsledningen via telefon eller mejl för att få vägledning i frågeställningar som det berör.

Stöd och insatser för enskild

Behovet av stöd och insatser varierar från person till person. Alla insatser inleds med ett bedömningssamtal. Därefter utformas förslag på fortsatt hantering.

Vi har klientgaranti med insats samma dag.
Vi har alltid ett anhörig och medarbetarperspektiv.

Kontrakt och stödprogram

Vid eventuella insatser för medarbetare föreslår Vertikal Utveckling olika typer av kontrakt och stödprogram. Det är det individuella behovet som avgör rekommendation gällande insats. Den som behandlas kan ofta fortsätta vara i tjänst och moderna verktyg används för uppföljning. Ibac för kontroll av nykterhet.

Utökat Råd och Stöd för VD, Chef eller ledningsgrupp.

Om det blir aktuellt för enskilt chefsstöd i form av fysiska samtal på plats så genomför Vertikal Utveckling det.

Utbildning och föreläsningar

I Stödavtal så kan det finnas behov för punktinsatser i personalgrupper av utbildning och handledning kopplat till de områden som Vertikal Utvecklings uppdrag berör.