Sorgbearbetning

Sorg och förlust

Vi arbetar med sorg och förlusthantering. Det sker individuellt men även i grupp. Kunskap och utbildning i ämnet kommer från Gestaltterapin samt Svenska Institutet för sorgbearbetning. Dem som arbetar hos oss med program från Svenska Institutet för sorgbearbetning är certifierade. 

Kontakta gärna oss för mer information.