Processgrupp

Process- & utvecklingsgrupp hos Vertikal Utveckling

Vi välkomnar dig som vill utvecklas och arbeta med dina teman i grupp med andra. Teman kan exempelvis vara skam, övergrepp, medberoende, gränssättning, förlusthantering och att växa i självkänsla.

Vertikal Utveckling bedriver Vuxna Barnprogram och Ledarskapsprogram, detta är ett komplement för deltagare som vill vidga sina perspektiv, få nya insikter samt att undersöka sig själv.

Gruppen samlas varannan vecka, måndagar ojämna veckor 18.00 - 20.30 på Mottagningen Vertikal Utveckling Bålsta. Kostnaden för process grupp är 900 kr per gång och deltagare. Ansvarig handledare är B Robert Andersson samt gästföreläsare vid vissa tillfällen.

För mer info - mejla till: