Parterapi

Vertikal Utveckling har lång erfarenhet att arbeta med par. Vi använder en uppsättning relationsmodeller som grund i vägledningen. Vi använder gestaltmetodik, KBT samt 12-stegs programmets principer i förändringsprocessen. Våra program för par kräver engagemang, eget ansvar och fotarbete. Har ni som par kommit till en punkt i er relation då det känns hopplöst? Vill ni som par göra ett försök att få det att fungera? Vill ni som par komma tillbaka till intimitet och god kommunikation? Vill ni förebygga och vidmakthålla en sund relation?

Vi genomför alltid ett bedömningssamtal först där ramarna fastställs.