Kriminalitet som livsstil

Vertikal Utveckling har en sektion där vi arbetar med förändring av en kriminell livsstil. Våra program drivs i egen verksamhet men kan även drivas externt som konsult.

Vertikal Utveckling har en kompetensbredd i ämnet som är unik. Dels genom arbetet med hundratals klienter i Gunnar Bergströms program samt i utbildning och handledning mot exempelvis frivård, kommuner, utbildningsorgan samt kompetensutveckling inom HVB och liknande.

I dessa tider så måste vi alla samla vår kompetens och arbeta aktivt för att bidra till att bryta en kriminell livsstil. Vi kan erbjuda öppen insats samt insats med stödboende i Håbo. Vertikal Utveckling är licensierad för att driva program av Stiftelsen Kriminalitet som livsstil.

För mer information - vänligen kontakta oss här.

Länktips

Gunnar Bergströms Pedagogkonsult: https://www.pedagogkonsult.se
Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil: https://www.stiftkrim.se