Individualterapi

Gestaltmetodik lämpar sig för individuell vägledning. Vi har spetskompetens inom områden som vuxna barn, tidiga sexuella övergrepp, sorg och förlusthantering, medberoende, anhöriga till människor som har psykisk ohälsa eller ett beroende. Detta oavsett om det handlar om process beroende eller kemiskt beroende.