Human Resource

Vertikal Utveckling tillhandahåller kvalificerat ledningsstöd till arbetsgivare inom områden som HR och arbetsrätt. 

Kvalificerad handledning alternativt mentorskap till ledningsgrupper och chefer ges.