Grupputveckling

Grupputveckling skiljer sig från Handledning då det ofta handlar om stötvisa insatser för att hjälpa grupper att ta nya steg i utveckling. Upplever du som chef att gruppen har svårt att komma vidare så kan det vara aktuellt med en eller flera grupputvecklingsdagar. Grupputveckling som Vertikal Utveckling bedriver skiljer sig från det som kallas Team Building eftersom vi arbetar i utvecklingen med verkliga faktiska områden som berör arbetsgruppen. Vi använder Susan A Wheelans modell för grupputveckling samt Scott Pecks erfarenheter som grund i vårt arbete. Vi erbjuder flera verktyg för vidare grupputveckling i vardagen som kan implementeras och tillämpas.