GDQ – IMGD

Utvecklat av Dr Susan A Wheelan vid Temple University, USA.

GDQ används för att föra arbetsgrupper och team framåt - att uppnå sina mål samt att vara stödjande i den processen. Wheelans modell är unik på det viset att med hjälp av GDQ Så får man exakt intervention som krävs för att föra grupper vidare till högpresterande team samt skapa ett gott arbetsklimat. I svenska studier fann man tydliga samband mellan GDQ - resultat och individens hälsa, trivsel och upplevelse av kompetens. GDQ lämpar sig för alla typer av grupper. För dig som är ledare är resultat från en GDQ ett enormt verktyg att tillämpa. Vertikal Utveckling är certifierad att genomföra GDQ samt att arbeta med grupputveckling.