Öppen insats - Stödprogram

Öppen insats och Stödprogram

Vi bedriver vårt Stödprogram i våra lokaler Bålsta, Stockholm samt Sundsvall.

Vårt program är 7 dagar i veckan samt schema med innehåll kvällstid. Grundbehandling är 35 dagar med eftervård upp till 1 år efter avslutad behandlingsinsats.

Vertikal Utveckling arbetar med olika stödprogram som öppen insats och det är individuellt vad som krävs i innehåll och kontinuitet. Det finns evidens och evidensbaserad praktik kring åtgärder och tidsomfattning. Våra stödprogram är av absolut högsta kvalité gällande innehåll och kompetens medarbetare. Vi arbetar med ett fåtal företag och är selektiva i val av dessa. Vi vill vara personliga och tillgängliga för våra samarbetspartners.

Att tillfriskna från ett aktivt beroende är komplext och vägen fram kan se olika ut beroende på vilken typ av beroende det handlar om samt vilka parallella beroenden som samexisterar.

Vill man ha goda resultat så arbetar men med medelålders alkoholister som har arbete och ett (något) fungerande liv. Det finns en social status och ett nätverk att få stöd ifrån. Medeltid för att bli helt självgående (autonom) i tillfrisknande är ca 2 år. Målet med en korrekt insats är att klient blir självgående och tar ansvar för sitt eget beroende och dess tillfrisknande. Det handlar om att bli hjälpt till självhjälp.

Stödprogrammet adresserar att snabba på processen mot att bli autonom. Det handlar enkelt om att skapa en grund för klient att stå på samt att kunna bearbeta vissa områden som inte självhjälpsgrupper berör. En lyckad insats är när klient förstår sitt problem, accepterar sin sjukdom samt är villig att tillämpa de verktyg som bär vidare i nykterhet. 


Läs mer under vår kontaktsida!