Timrå IK och Vertikal Utveckling

Avtal och samarbete.

Vårt samarbete kommer innefatta:

Utbildning och föreläsningar inom områdena alkohol, droger, läkemedel, spel och nätdroger
Råd och stöd för ledare och tjänstemän
Stöd- och behandlingsinsatser för enskild individ vid behov
De grupper som kommer ta del av detta är: Styrelse, tjänstemän, ledare, A-lag herr, A-lag dam, Flicklag, J20, J18, U16, U15, U14, föräldrar och anhöriga.

- Att på detta sätt möta dessa frågor, med öppenhet och villighet, är själva kärnan i framgång för organisationen och för individen. Det finns i de allra flesta verksamheter en tystnadskultur kring detta tema. Vi uppskattar föreningens seriositet och tydlighet. Vi stöttar Timrå IK att bygga vidare på den grund som redan finns - till att ta ett helhetsgrepp i hela organisationen inkluderat anhöriga, partners och supportrar. Vår förhoppning är att detta blir vägledande för andra föreningar i inspiration och utveckling.

Ambitionen från Timrå IK är att vara ledande inom svensk ishockey i att ta ett större helhetsansvar för de individer som finns i och runt föreningen. Det innebär även att Timrå IK kommer bli mer tydlig i rekrytering av medarbetare och spelare om vad som är gällande för att vara en del av föreningen.

https://www.timraik.se/artikel/8djdakf7v-43ei1/samarbete-mellan-timra-ik-och-vertikal-utveckling