Sexuella Övergrepp

Utbildning metod att bedriva program TSÖ – Tidiga Sexuella Övergrepp för blivande Beroende Terapeuter.
 
En viktig del i behandling som ofta är förbisedd vilket leder till att många som blir lämnade med sina övergrepp obearbetade går mot att ta återfall i sin alkoholism eller i sitt kemiska beroende. Vi anser att vi måste ge människor verkliga möjligheter att göra förändring.
De är fler än någonsin som har erfarenhet av att bli utsatta för sexuella övergrepp och en av många följder är utveckling av substansberoende. Smärtan är stor och alkohol och andra droger dämpar ångest och smärta. Problemet blir så att säga av dubbel natur. Beroendet blir ett eget primärt tillstånd – men det blir otillräckligt att bara bli drogfri/nykter. Självklart är det en förutsättning för att påbörja bearbetning av sina trauman. Men det är av yttersta vikt att påbörja processen kring sexuell utsatthet tidigare än vad som tidigare ansågs.

Här på bild Peter Nääs Birka folkhögskola
 
Vill du ha mer information så kontakta oss gärna.