Onsdagsmöte

Vertikal Utveckling anordnar ett öppet delningsmöte varje onsdag 18.00 via Meets. Meets är ett digitalt rum. Att det är ett öppet möte innebär att vem som helst kan delta i mötet. Vi tillämpar en mötesstruktur som möteshållaren går igenom i början av varje träff. Syftet med mötet är att vara en mötesplats där det är fritt att uttrycka tankar och känslor. Varje möte har ett tema som grund, men det är tillåtet att dela med sig om det som är aktuellt i ens liv. 

På Vertikal Utvecklings Facebook läggs en länk ut varje onsdag 15 min innan mötets början.

För mer information eller frågor så kontakta oss gärna.

Väl mött!