Håbo Kommun

B Robert Andersson

Fredagen den 28:e november 2020 genomförde vi föreläsning via webben för Håbo Kommun om ungdomar med skadligt bruk - beroende samt kriminalitet. Vi ska fördjupas oss i dessa ämnen och även studera vad som fungerar för anhöriga i bemötande av dessa ungdomar.