Håbo Företagare

Föreläsning om psykisk ohälsa/alkohol/droger

Utbildning via webb i samarbete med Vertikal Utveckling

Del 1.
Effekter på arbetsplatsen av alkohol och andra droger. Missbruk/beroende en sjukdom enligt WHO med 5 kritiker. Kunskap om DSM 5 för att identifiera missbruk/beroende. Orsaker, symtom, utveckling, prognos och behandling.
Att utveckla en drogpersonlighet. Tecken på missbruk/beroende. Arbetsgivaransvar förebyggande och rehabilitering. Människohjärnan och missbrukstänkande. Vad kan vi göra som medarbetare och ledare. Metod och tillämpning, samtalsmetodik.
Del 2.
Återkoppling, repetition, frågeställningar och fördjupning i tidigare innehåll.

Tid: Tisdag 9 februari, klockan 13-15
Plats: Digitalt

Använd denna länk:

https://meet.google.com/chq-nkoa-kjz

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan: info@vertikalutveckling.nu


Frågor: Vid ev. frågor, kontakta Thomas Sonefors 076 050 05 22 / B Robert Andersson 073 945 05 22