Grupp Sexuella Övergrepp

Tidiga Sexuella Övergrepp – grupp för kvinnor 

Innan grupp så ses vi för att göra en individuell bedömning.
 
Vertikal Utveckling har under många år arbetat med tidiga sexuella övergrepp.
Vi har specialutbildad personal med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp.
Erfarenhet visar att det behövs mer punktinsatser i denna problematik, därför har vi utvecklat ett program, där vi processinriktat arbetar med tidiga sexuella övergrepp.


Innehåll: Teori varvas med metod. Att våga se det som hände, följder av övergrepp, sorgbearbetning, gränssättning och skam.


Barn utsätts ibland för sexuella övergrepp. Många gånger är förövaren någon närstående. Övergreppen pågår år efter år och barnet bär på hemligheten som en mörk skugga i sitt inre.
Dessa barn växer upp till män och kvinnor vars liv i mer eller mindre utsträckning har kommit att påverkas av det som hände i barndomen. De har på olika sätt försökt att fly undan från händelser de helst velat glömma. Många har sökt sig till droger och hamnat i ett beroende. Andra lever med psykisk ohälsa eller smärttillstånd som en följd av svåra upplevelser tidigt i livet.


För mer information - mejla till:

Ring:
0739 450 522