Ångermanlands Hockey Förbund

Vi kan med stolthet presentera att vi tillsammans med Ångermanlands Hockey Förbund ska genomföra utbildningsinsats gällande psykisk ohälsa. Insatsen påbörjas under 2021 med innehåll som:

Effekter i föreningen av alkohol och andra droger.
Kunskap för att identifiera skadligt bruk/beroende.
Att utveckla en drogpersonlighet.
Tecken på skadligt bruk/beroende.
 
Vad kan vi göra som medarbetare och ledare.
Metod och tillämpning, samtalsmetodik.
Ledarskap kopplat till psykisk ohälsa.
Grupputveckling – en del att motverka psykisk ohälsa samt att stärka individer i grupp.
Om nätdroger, spel och doping.
Utvecklingspsykologi med tonåringens åtta uppgifter.

Psykisk ohälsa och suicidprevention. 

Om sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp på barn och ungdomar. 

För mer information, kontakta oss gärna.