Att möta sorgen i 12-stegsprogrammet

Välkommen till en processinriktad kurs hos Vertikal Utveckling Sundsvall med handledare Mirjana Andersson och Björn Sundberg. I grupp tillsammans bearbetar vi våra förluster och får verktyg för läkning.

Kursens omfattning är totalt sex heldagar.
Vi håller till på Timmervägen 6 i Birsta.
Pris med kursmaterial: 6000 kr inklusive moms.
Vi bjuder på fika.

För mer info och anmälan:

Datum uppdateras regelbundet