Stöd för anhöriga

Program för Anhöriga i Sundsvall:

I Birsta utanför Sundsvall så har vi stödgrupp för anhöriga och medarbetare till människor med psykisk ohälsa och substansberoende. Denna grupp är öppen och är en tjänst som vi har kostnadsfritt.

Du är varmt välkommen till oss! Kontakta Björn Sundberg för mer information.

Lokalen ligger på Timmervägen 6.

Program för Anhöriga Stockholm Bålsta:

Är du anhörig till någon som missbrukar alkohol eller använder andra droger?

Vi på Vertikal Utveckling Stockholm Bålsta har grupp för anhöriga varannan måndag jämna veckor på Vänersborgsvägen 2 i Bålsta. Vi startar 18.00 och håller på till ca 20.00. Nästa uppstart är måndagen den 19:e augusti, efter det är det rullande intag.

Ansvarig handledare är Mirjana Andersson som arbetat med anhöriga och medberoende i många år. Gruppen för Anhöriga är kostnadsfri men anmälan ska göras till:

Ni är varmt välkomna!

Några definitioner på medberoende:

"Medberoende skulle kunna betecknas som normal omsorg, empati, oro eller omtanke som har gått lite för långt och blivit självdestruktivt".
- Söderling

"Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta den så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den".
- Tommy Hellsten

"En medberoende människa är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende".
- Melody Beattie