ANGUS Coachning

Andreas Gustavsson och Fredrik Månsson, f.d landslagsmän i boxning respektive karate, kombinerar på ett unikt sätt erfarenheter från kampsport på elitnivå med kunskaper inom såväl psykologi som pedagogik. De erbjuder individuell coachning samt föreläsningar om prestation, utveckling och fokus.

Coachningen sker med hela människan i fokus och syftar till att ge individen verktyg och strategier för att kunna hantera sig själv i sin egen prestation. Alla människor behöver bli bemötta utifrån sina unika personliga förutsättningar.

Föreläsningarna sker utifrån ett övergripande perspektiv där de går igenom teorier om hur man tar sig från målsättning till prestation. Under föreläsningarna kopplas praktiska erfarenheter från Andreas och Fredriks idrottskarriärer ihop med modern psykologisk forskning.

Besök ANGUS på deras hemsida:

 

Angus Coachning riktar sig till dig som:

· vill kunna prestera så bra som möjligt inom idrotten, företaget eller vardagslivet

· är ledare och vill skaffa verktyg för att utveckla dig själv och dina aktiva

· är idrottsförälder och vill ha sunda verktyg för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt

· vill ge dig själv och dina anställda bättre förutsättningar att nå sina mål, förbättra sin effektivitet och prestera bättre

 Mer info på:

https://www.anguscoachning.se