Diplomerad Beroendeterapeut med Gestaltinriktning 13:e januari 2021

Diplomerad Beroendeterapeut med Gestaltinriktning
 
Kursstart 13:e januari 2021
 
Vertikal Utvecklings utbildning till Beroendeterapeut med Gestaltinriktning.
 
Vi är förmodligen den enda utbildningen i Sverige som genomför individuella kursplaner. Detta med anledning av att många har så varierande grundutbildningar.
 
Vi ser över din befintliga utbildningsbas och erfarenhet och utifrån det tar vi fram en kursplan. Utbildningen är på distans – med fysiska träffar samt självstudier, praktik och utbildningsterapi.
 
Det krävs att du har en grundutbildning samt erfarenhet av behandlingsarbete för att bli antagen till denna utbildning.
 
Behörighetskrav är fullgjord utbildning till:

Behandlingsassistent
Behandlingspedagog
Socialpedagog
Socionom
Beteendevetare
-       eller motsvarande.
 
Har du funderingar kring just din behörighet – hör av dig till oss.
 
Vi har studiesamordnare samt några av landets främsta utbildare inom deras respektive ämnesområde.
Vi använder digital plattform för utbildningen.
Obligatorisk utbildningsterapi minst 20 timmar under utbildningsåret.
160 timmars praktik (kan göras på egen arbetsplats om det finns godkänd handledare på plats).
Alla elever intervjuas innan antagning.
 
Exempel på innehåll:

Gestaltterapins metodologiska – vetenskapliga grunder
Utvecklingspsykologi och Gestalt
Trauma med specifikt sexuella övergrepp
Matchning – behandling och motiverande samtal (fördjupning)
Kognitiv beteendeteori och terapi
Samtal på kognitiv grund
Suicidscreening
Interventionsmodell
Behandling vid samsjuklighet
Psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar
Gruppterapi och gruppdynamik
12 stegsmodellen (fördjupad)
Familjebehandling
Anknytningsteori
ACT
Mindfullnes
 
Vi följer Socialstyrelsen Riktlinjer kring missbruksvård och Socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation för utförare och gällande lagstiftning kring behandlingsyrket.
Inriktning 12-Stegsbehandling av drogberoende uppbyggd kring professionalisering av Anonyma Alkoholisters steg.
Inriktning Gestalt samt orientering i KBT,
Följaktligen vilar samtliga avsnitt på dessa behandlingsfilosofier.
 
Utbildningen leder till en yrkesprofession med förankring i 12-Stegsbehandling enligt Minnesotamodellen samt de delar som är förenlig med Gestaltmetodik därtill också grundläggande kompetens inom tillämpad lagstiftning och närliggande terapeutiska områden.
 
Målsättning:
 
Kunskap om, samt färdighet att behandla olika typer av beroenden.
Genomföra det professionella/etiska samtalet.
Leda gruppdynamiska processer
Retorik/föreläsningar
Arbeta med anhöriga och anhörigstöd samt par.
Bedömning och matchning av klienter till insatser.
 
Inriktning: Medberoende/Anhörig/Par, Substansberoende, Sockerberoende, Sex Addiction, 
Tvångsmässiga och besatta beteende som skapar processberoenden, Trauman och tidiga sexuella övergrepp, Kriminalitet, Våld, och Spelberoende.
 
Kursens genomförande:
 
8 stycken tredagars kurstillfällen/block i Stockholm- Södermalm alternativt i Bålsta. Samt mellanliggande självstudier, inlämningsuppgifter och litteraturstudier samt 160 timmars handledd praktik. Utbildningsdagarna hos Vertikal är schemalagda onsdag till fredag, med reservation för om utbildningsdagarna sammanfaller med helgdagar då detta kan justeras.

Pris/investering ca 46 000 kr beroende på utbildningsbakgrund och hur många moduler deltagaren deltar på.
Exklusive litteratur och utbildningsterapi.
Utbildningsterapi kan göras via valfri resurs, sker det via Vertikals terapeuter så subventioneras kostnaden med 50% rabatt.


Lärare:
 
Mirjana Mira Andersson

Har arbetat i många år med anhöriga och medarbetare gällande medberoendefrågor. Hon har varit enhetschef för flera behandlingsenheter och hållit otaliga behandlingsprogram. Mira är ansvarig utbildare i ämnen som affektteori, feedback, familjesystem och medberoende. Certifierad i Sorgbearbetning. Mira är familjeterapeut, gestaltterapeut och Beroendeterapeut.

B Robert Andersson

Grundare av Vertikal Utveckling. Är verksam som handledare och konsulterande behandlingschef.
Arbetar med ledarskapsfrågor, grupputveckling, chefstöd och HR-frågor. Han har utvecklat och driver behandlingsprogram inom områden som tidiga sexuella övergrepp, kemiskt beroende, vuxna barn, kriminalitet och stödprogram företag.
Robert är handledare vid flera verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn, samt inom idrottsvärlden.
Robert är utbildad inom familjeterapi, gestalt, beteendevetenskap, beroendelära och organisation. Han är även författare, föreläsare och utbildare.

Benny Haag

Benny är utbildad och praktiserande Steg 1 - Terapeut med inriktning alkohol och droger. Benny arbetar även med utbildning mot våra partners och avtalskunder samt som Terapeut i våra stödprogram. Benny är föreläsare, författare och skådespelare.

Samt Konsultlärare vid vissa specifika ämnen.

För intresseanmälan använd formuläret nedan.

Intresseanmälan